روانخوانی و تجوید قرآن کریم
58 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1376
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
اصول صحیح خوانی قرآن از نظر نگارش و علامت گذاری و از نظر تلفظ صحیح حروف و انتخاب محل مناسب برای وقف و ابتدا
دانلود