حلیه صحه القراءه_روان خوانی و تجوید قرآن کریم
17 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1397
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
قرائت، صحیح خوانی قرآن کریم است از نظر: "روانخوانی" کتابت و علامت گذاری قرآن کریم. "تجوید" تلفظ صحیح حروف با رعایت صفات ممیزه و محسنه. "وقف و ابتدا" انتخاب محل مناسب برای وقف و ابتدا.
دانلود